“İnsan biyolojik, psikolojik ve toplumsal bir varlıktır...

Biyolojik yuvamız doğadır...

Psikolojik yuvamız yüreğimizdir...

Toplumsal yuvamızsa bizi seven yüreklerdir...

Ve insan hep yuvasını arar...”

— Tamer Dövücü