tr en

AMACI

Günümüzün hızla dönüşüm geçiren dünyasında şirketleri gerçekten zorlayan iki konu var. Bunlardan ilki şirketlerin bütünlüklerini koruyarak dönüşmeleridir. İkincisi de insan temelli sorunlarla baş etmektir.

ODM projeleri genellikle bu iki alana odaklanır. Sürdürülebilir başarı için bütüncül dönüşümler ve bu dönüşümler esnasında insan faktörünün doğru yönlendirilmesi gerekir.

Her ikisi için de hem değişimi hem insanı doğru yere oturtan modeller gerekir. ODM bu modellerin nasıl hayata geçirileceği konusunda şirketlere araçlar sağlar.

KİMLER KATILABİLİR

 

SÜRE

 

EĞİTİMCİLER