tr

KVKK Aydınlatma Metni

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği aşağıda belirtilen veriler, (bunlarla sınırlı olarak ancak yapılan işle ilgili alınması mecburi ek verilerin yetkili mercilerce zorunlu kılınması halinde genişletilerek)  Kişisel Veri olarak işlenecektir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  • Kimlik verileriniz : Ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası;
  • Tarafınızla Yapılan İşlemler, firmamıza yatırdığınız para bunun ne zaman ve nerede gerçekleştiği vb.
  • Sesli-görsel veriler; sadece tarafımızdan eğitim sırasında alınan görüntüler,

( katılımcıların kendileri tarafından çekilen görseller firmamızın sorumluluğunda değildir)

  • Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ve YouTube gibi, sosyal medyadaki etkileşimleriniz, halka açık mesajlar, paylaşımlar, beğeniler ve yanıtlar 

Yukarıda Kişisel Veri olarak belirtilenler veriler sadece faaliyet alanı ve eğitimlerle ilgili olarak genişletilir.

N.L.P. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin firmamızda yapacağınız işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verilerinizin işlenme amacı, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla N.L.P. nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri internet sitesi, elektronik posta, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği; firmamıza 0549 721 6181 numaralı telefondan bizi arayıp veya info@optimumdengemodeli.com adresine e-posta ile başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Koruma Görevlisi/sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile NLP.’ye iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak :

Tülin DÖVÜCÜ
Salacak Mah. İhsaniye İskele sok. Yalıboyu Apt. 
No:11 D:4
Üsküdar- İstanbul

adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir,
05497216181 numaralı telefonu arayabilir ya da  info@optimumdengemodeli.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.  İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilerek tarafınıza bildirilir.  

Mersis No: 0627024721100013    Ticaret unvanı: N.L.P. DEĞİŞİM EĞİTİM SEMİNER DANIŞMANLIK VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ.  Salacak Mah. İhsaniye İskele sok. Yalıboyu  Apt. 
No:11 D:4
Üsküdar- İstanbul
İnternet sitesinin adresi: www.optimumdengemodeli.com
Telefon: 05497216181