tr en

Genel Bilgiler

image04

2014 yılı başlarında ODM’nin bir sivil toplum kuruluşu olması gerektiği fikri hem Tamer Dövücü için hem de ODM’nin önemini kavrayan katılımcıları için belirginleşmeye başladı. Amaç ODM’nin uluslararası bir düşünce modeli haline getirilmesi ve ODM uygulamalarının her alanda yaygınlaşmasıydı…

Bu amaçla ağırlığı ODM katılımcılarından oluşan kendini gerçekleştirme ve/veya katkı boyutuna gelen 30 kişilik bir ekiple vakfa ve projelere ait dizaynlar üzerinde çalışılmaya başlandı.

Büyük resimde ODM Vakfı aşağıdaki bileşenlerden oluşan bir düzenleyici sistem olarak tanımlandı…

Buna göre ODM’nin kendi kurallarıyla uygulamaya geçilecek bu modelde;

– Çeşitli projeler üretilecek…
– Bu projelerde insanlığın sorunlarına çözüm getirmek için optimum dengede sürdürülebilir ve fonksiyonel düzenleyici sistem protipleri dizayn edilecek…
– Bu projelerin bir kısmı ticari olacak ve vakfa gelir sağlayacak (İK projesi gibi), bir kısmı ise katkı amaçlı yapılacak (Annelerin eğitimi gibi) ve muhtemelen gelirler buralara harcanacak…
– ODM’nin bilimsel bir model olabilmesi için bilimsel araştırmaları yapılacak…
– Proje ve araştırmalar gönüllülük esasına dayalı ekipler tarafından yürütülecek…
– Bazı projelerde ODM Vakfı uygulayıcı olmakla birlikte prensip olarak bundan uzak duracak ve diğer STK veya kurumlarla işbirliği yaparak çözüm önerilerinin uygulanmasını sağlayacak ve/veya denetleyecek…
– Tüm ODM eğitimlerinin cirosunun % 10’u vakfa gelir olarak bağışlanacak…
– Bu süreçte ODM Vakfı iki şeyden uzak duracak: Siyaset ve ticaret…

ODM doğru uygulandığında her konuda çözüm getirebilecek entegre ve uygulanabilirliği olan bir yaşam modelidir. Bunu yaymak da vakfın görevidir…